KOSEN produced Kenta Dedachi’s “I’d hate 2 B a girl like U”

KOSEN has produced a LA based, Japanese SSW, Kenta Dedachi’s “I’d hate 2 B a girl like U”

“Ihate_top"