KOSEN produced Kenta Dedachi’s “Moon feat. Ryu Matsuyama”

KOSEN has produced a LA based, Japanese SSW, Kenta Dedachi’s “Moon feat. Ryu Matsuyama”

“moon_top"